Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 8, 2020

Marcus Jahnke (senior forskare på RISE Research Institutes of Sweden) och Samuel Michaëlsson (visualiserare på White Arkitekter) berättar om projektet NormViz som har utvecklat metoder och verktyg för att arbeta med normmedvetet och normkritisk i visualisering av stadsutveckling.

NormViz: Visualisering är ett viktigt verktyg för att kommunicera
planer och visioner för hur enskilda byggnader, stadsdelar,
samhällen och städer ska utvecklas. Men om visualiseringarna
är skapade utifrån begränsande föreställningar om till
exempel ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet och klass
riskerar de att bidra till att människor osynliggörs och
diskrimineras. Därför krävs det normmedvetna visualiseringar
som kan utmana diskriminerande normer och bidra till mer
inkluderande städer och samhällen. Den här guiden hjälper
dig som arbetar med arkitekturvisualisering att skapa
normmedvetna visualiseringar".

Guide kring Normkreativ visualisering i stadsutveckling och Handbok för Normkreativ visualisering i stadsutveckling finns att ladda ner gratis på https://visualarena.lindholmen.se/node/75709

NormVis projektpartners: Visual Arena, Lindholmen Science Park, i samverkan med White arkitekter, Skanska, RISE och Chalmers arkitektur. Läs mer om projektet https://visualarena.lindholmen.se/normkreativ-viz

 

Note ! 
The sound quality of #UrbanisticaPodcast s' episodes that are recorded during #COVID19 time might not be perfect. Due to the online recording and the use of different types of microphones by guests and #MustafaSherif. Thank you so much for understanding and listening.Staysafe !